Sürdürülebilir Çelik Üretimi için İleri Teknolojiler: Wood Mackenzie Raporu

Son Güncelleme: 19.02.2024 Ekleyen: MP-Editör

İskoçya merkezli enerji araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie son raporunda çelik üretim süreçlerinin daha sürdürülebilir hale getirilmesinin küresel karbon emisyonunu azaltmak için önemli olduğunu ancak mevcut uygulanabilir teknolojilerin geliştirilmesi gerekebileceğini belirtti.

Düşük karbonlu çelik üretimine yönelik potansiyel yollara bakıldığında, Wood Mackenzie yeşil hidrojen ile doğrudan indirgenmiş demir (DRI) birleşiminin düşük karbonlu çelik üretimi gerçekleştirmek üzere birçok üretici tarafından tercih edildiğini ve doğal gaz veya kömür yerine yeşil hidrojen kullanılmasına olanak sağlamasıyla karbon nötrlüğe en yakın yol olduğunu belirtti. Sonuç olarak DRI’ın metalik karışımdaki payının 2050 yılına kadar iki kattan fazla artacağı öngörülüyor. Raporda kömür/kok yerine elektrik kullanan ve çelik üreticilerine daha fazla esneklik sunan elektrikli izabe fırını-bazik oksijen fırını (ESF-BOF) sürecinin mevcut elektrik ark ocağı ile yüksek fırın-bazik oksijen fırını teknolojileri arasındaki farkı kapatabilecek bir başka potansiyel çözüm yolu olduğu ifade ediliyor.

Şirket uzun vadede DRI-ESF-BOF üretim sürecinin geleneksel doğrudan indirgenmiş demir-elektrik ark ocağı üretim sürecine yakın maliyet seviyesine ulaşabileceğini belirtti. Hatta bazı durumlarda bölgesel dinamiklere ve kullanılan yakıtın doğal gaz mı yoksa hidrojen mi olduğuna bağlı olarak daha ucuza bile gelebileceği düşünülüyor.

Çelik Üretim Süreçlerinin Karbon Emisyonunu Azaltmak İçin Destek

2030 Temmuz'unda ise Avrupa Komisyonu, Thyssenkrupp'a çelik üretim süreçlerinin karbon salımını azaltmak için €550 milyonluk Alman hibesini onayladı ve yenilenebilir hidrojen geçişini hızlandırmak için en fazla €1.45 milyar ek ödemelere onay verdi. Bu fonlar, doğrudan bir indirgeme tesisi inşa etmek ve mevcut yüksek fırını değiştirmek için Duisburg'da iki ocak kurmak için kullanılacaktır. Tesislerin 2026'da faaliyete geçmesi bekleniyor.

 

Kaynak:  Demircelik.com.tr / SteelOrbis