Üniversite İşbirliği

Metal Paslanmaz Çelik Servis Merkezi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi, Akademik ve Endüstriyel İş birliği ile Sektöre Yön Veriyor!Metal Paslanmaz Çelik Servis Merkezi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi nitelikli işgücü yetiştirme ve sektördeki ihtiyaçları karşılama hedefiyle stratejik bir iş birliği başlattı. Bu iş birliği sayesinde, akademik hayat ve sektörün ihtiyaçları arasında güçlü bir köprü oluşturulması amaçlanmaktadır.

Son yıllarda hızla değişen ekonomik ve teknolojik koşullar, endüstriyel sektörlerin de ihtiyaçlarını sürekli olarak değiştiriyor. Metal Paslanmaz Çelik Servis Merkezi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi, bu değişen taleplere uyum sağlayarak, öğrencilerin iş hayatına daha donanımlı bir şekilde katılmalarını ve sektöre değer katan profesyoneller olarak yetişmelerini hedeflemektedir.

Akademik Hayat ve Sektör İhtiyaçlarının Paralel Olması
Yeni iş birliği sayesinde, akademik hayatın sektörün ihtiyaçlarıyla paralel hale getirilmesine büyük önem veriliyor. Metal Paslanmaz Çelik Servis Merkezi'nin sektördeki uzmanlığı ve Gelişim Üniversitesi'nin eğitim deneyimi birleştirilerek, müfredat değişiklikleri gerçekleştirildi. Yenilikçi ders içerikleri ve uygulamalı eğitim programları, öğrencilerin sektöre uygun beceri ve bilgi düzeyine ulaşmasını sağlıyor.

Yenilikçi Uygulamalı Eğitim Fırsatları
Metal Paslanmaz Çelik Servis Merkezi'nin uzman kadrosu ve tesisleri, Gelişim Üniversitesi öğrencilerine benzersiz bir uygulamalı eğitim imkanı sunuyor. Öğrenciler, gerçek endüstriyel projelerde çalışma fırsatı buluyor ve sektördeki güncel teknolojilerle tanışma şansı elde ediyor. Bu sayede, öğrenciler teorik bilgilerini pratikte kullanarak iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun hale geliyor.

Endüstriyel İş birliği ve Mentörlük Programları
İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Metal Paslanmaz Çelik Servis Merkezi iş birliği, öğrencilerin endüstriyel dünyayla erken dönemde etkileşimini desteklemek adına mentörlük programları oluşturuyor. Öğrenciler, deneyimli profesyonellerle bir araya gelerek sektörün iç dinamiklerini ve başarı için önemli ipuçlarını öğrenme fırsatı buluyor. Bu programlar, öğrencilerin kariyer hedeflerine yönelik daha bilinçli kararlar almalarına katkı sağlıyor.

Personel İstihdamında Öncelikli Özellikler
Metal Paslanmaz Çelik Servis Merkezi'nin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda, firmalarda istihdam edilmek istenen personellerin bazı özelliklere sahip olmaları gerektiği belirlendi. Bu özellikler şunlardır:

Teknik Yetkinlik: Metal endüstrisinde çalışacak personellerin teknik bilgi ve becerilere sahip olmaları temel öneme sahiptir. Malzeme bilimi, üretim teknikleri, işleme yöntemleri ve kalite kontrol gibi konularda güçlü bir temel bilgiye sahip olmaları beklenir.

Problem Çözme Becerileri: Sektörde sıkça karşılaşılan zorluklar ve değişen taleplere uyum sağlama yeteneği, personellerden beklenen temel nitelikler arasındadır. Problem çözme yetenekleri sayesinde, çeşitli sorunlarla başa çıkabilir ve verimli çözümler üretebilirler.

Takım Çalışması: Metal endüstrisi, karmaşık projelerin ve üretim süreçlerinin bir ekip tarafından yürütülmesini gerektirir. Bu nedenle, iş birliği içinde çalışma ve takım ruhu önemli bir özelliktir.

İletişim Becerileri: İyi iletişim, başarılı bir iş yaşamının olmazsa olmazıdır. Personellerin etkili iletişim becerileri, müşteri ilişkilerini güçlendirir ve iş birliği içinde çalışmayı kolaylaştırır.

Teknoloji ve İnovasyon Farkındalığı: Metal endüstrisinde teknoloji ve inovasyon hızla değişmektedir. Bu nedenle, personellerin sektöre yönelik yeni teknolojileri takip etmeleri ve gelişmelerden haberdar olmaları önemlidir.Bu iş birliği sayesinde, İstanbul Gelişim Üniversitesi mezunları, Metal Paslanmaz Çelik Servis Merkezi gibi önde gelen firmalarda istihdam edilirken, sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak yetişmiş nitelikli personeller olarak sektöre katılım sağlamış olacaklardır.

Metal Paslanmaz Çelik Servis Merkezi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliği, eğitim ve endüstriyel sektörün entegre bir şekilde çalışmasını hedefleyen ileri düzey bir iş birliğidir. Her iki kurum da kaliteli eğitim ve endüstriyel mükemmellik için kararlılıklarını sürdürerek, geleceğin nitelikli metal endüstrisi profesyonellerini yetiştirmek için çalışmaktadır.